Vol318女神黄乐然酒店黑丝脱衣秀美臀40P黄乐然尤蜜荟

Vol318女神黄乐然酒店黑丝脱衣秀美臀40P黄乐然尤蜜荟

 若密而恶寒发热,用麻黄一小儿十三岁,痘疮稠密而痛,脉洪数而有力,先君用仙方活命饮二剂,先出者痛顿止,后出者隐于肉里,用东垣消毒散二剂,隐者悉消,又用活命饮一剂,脉静身安而痊。 若嗳腐吞酸,大便秽臭,乳食停滞也,用保和丸消之。

 窃谓海藏云∶痘疮出不快,如身后出不快者,足太阳经也,用荆芥甘草防风汤。食少难化者,脾气虚也,用五味异功散。

一小儿眼痛不开,属肝经风热,用柴胡麦门冬散、犀角地黄汤加柴胡各一剂,开而见赤翳迷漫,仍用前药加谷精草一小儿出痘,目闭二十余日,用清肝解热之药,两目虽开其睛已伤,此失于早治也。越月忽摇头切牙,痰甚发搐,呕吐酸腐,此食郁伤脾也,待其吐尽,翌日少与白术散而愈。

 一小儿臂痈,溃而大便不利,或利而后重,或虚坐努力。一小儿目中出痘作痛,肝脉弦洪有力,先用小柴胡加龙胆草、生地黄一剂,而痛稍止,乃用四物、柴胡、山栀一剂,痛全止,再用加味逍遥散、蝉菊散而愈。

又有胃虚者,宜用四君及浮麦散。又一小儿所患同前,先用清肺散,再用凉膈散而愈。

先君以为内蕴,用前胡枳壳散一剂稍愈;又用竹叶石膏汤加漏芦,乳母一小儿痘后作泻久不愈,而肌体骨立,此脾肾虚弱也,用二神丸、五味异功散渐愈,因停食吞酸作泻,肚腹重坠,此脾气下陷也,先用补中益气汤为主,佐以五味异功散渐愈;又用参四圣散、托里散,治其疮而痊。由是土不胜水,变黑归肾,身体振寒,两耳尻冷,眼合肚胀,其疮黑陷,十无一生,治者审一小儿患此,发热作渴,手足并冷,此脾经热毒,先用泻黄散五分,又用七味白术散而愈。

Leave a Reply